Proiecte hcl

Proiecte hcl 2023 ... detalii

 

Va inaintam spre consultare publica Proiectul de Hotarare privind aprobarea infiintarii Serviciului de iluminat public stradal fara personalitate juridica si a delegarii gestiunii prin concesiune a Serviciului de iluminat public al Comunei Gramesti, Judetul Suceava, a Studiului de fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului Public de Iluminat al Comunei Gramesti, Judetul Suceava, a Regulamentului de Organizare si functionare al serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificata.

- Anunt delegare ; Documentatie